2014. március 26., szerda

Lehangolódás a mediterrán-túráról

Az utóbbi két hét mozgalmasan telt kutatócsoportunk számára.
Március 7 és 9-e között a „X. Aktuális Flóra-és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében” című konferencián vettünk részt Sopronban, ahol több előadásnak is társszerzői voltunk:

E. Vojtkó Anna – Mesterházy Attila – Molnár V. Attila – Süveges Kristóf – Lukács Balázs András: Termálvizekben előforduló idegenhonos és őshonos hínárnövények funkcionális jellegeken alapuló vizsgálata

Lukács Balázs András – Laczkó Levente – Molnár V. Attila – Sramkó Gábor: A nagyváradi lótusz (Nymphaea lotus var. thermalis) harmadkori eredetéről molekuláris genetikai megközelítésben

Sramkó Gábor – Tóth János Pál – Horváth Orsolya – Mesterházy Attila – Lukács Balázs András – Lidia Skouza – Anna Kalinka – Molnár V. Attila – Agnieszka Popiela: A látonya (Elatine L.) nemzetség európai fajainak filogenetikai és evolúciós viszonyainak első bemutatása

Molnár V. Attila – Löki Viktor – Lovas-Kiss Ádám – Süveges Kristóf – Ljubka Tibor – Sramkó Gábor – Lukács Balázs András – Vincze Orsolya – Takács Attila: Nyár (Populus) ültetvények mint orchidea élőhelyek a Kárpát-medencében

Illetve egy társzerzős poszter (Bátori Zoltán – Csiky János – Farkas Tünde – E. Vojtkó Anna – Erdős László – Kovács Dániel – Wirth Tamás – Körmöczi László – Vojtkó András: Az Agg-teleki-karszt és a Mecsek hegység dolinanövényzetének természetvédelmi értéke) két másik munkával együtt legjobb poszter díjat nyert.

A konferenciáról továbbindulva az olasz csizma felé vettük az irányt. Utunk célja Szicília, Szardínia és Lampedusa volt, ahol látonyákat (főként Elatine gussonei-t) kerestünk apró sziklamélyedésekben előforduló időszakos tavacskákban. A rövid képes beszámoló itt olvasható. Én csupán pár fotóval szeretném bemutatni az út hangulatát.


A kompról a szemünk elé tárult Lampedusa szigete
A boldog csapat tagjai. Megvan a látonya!
Zavaros vizű igen mély sziklamélyedés, amelyben nem látszik van-e látonya
És nemcsak állóképen de mozgóképen is megörökítettük:

Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al. már otthon, de virágzásban!


 "mélytengeri látonya"

Nem csak látonyákban, de orchidea fajokban is bővelkedtünk. A teljesség igénye nélkül:

Ophrys lutea
Anacamptis collina
Himantoglossum robertianum
Ophrys speculum
Ophrys garganica
Dactylorhiza romana
Végül maradt időnk még egy érdekességet útba ejteni:
Az Etna

Elkezdődtek a "Magyarország veszélyeztetett hajtásos növényeinek ritkasága, életmenet-jellemzői és klímaválasza" c. OTKA pályázat terepi vizsgálatai

A pusztai tyúktaréj (Gagea szovitsii (Láng) Besser) kunmadarasi populációinak meglátogatásával elkezdődött a terepi mintagyűjtés. A mintavétel során talajmintát gyűjtöttünk, illetve morfológiai méréseket végeztünk.

A pályázat Molnár V. Attila (Debreceni Egyetem Növénytani Tanszék) vezetésével zajlik. Partner intézmények: MTA Ökológiai Kutatóközpont és MTM Növénytár.

A kutatás általánosságban egyrészt arra keres választ, hogy van-e összefüggés a növényfajok ritkasága és veszélyeztetettsége, valamint a recens klímaváltozásra adott fenológiai válasza között, másrészt annak vizsgálata, hogy a fajok ritkaságát mely növényi tulajdonságok határozzák meg legjelentősebb mértékben. 

A széleskörű adatgyűjtés lehetővé teszi a magyarországi veszélyeztetett edényes növények három nagy adatbázisának létrehozását. A herbáriumi adatbázis (HDB), a növényi tulajdonság- (TDB) és talaj-paraméter-adatbázis (SDB) alapján a fajok több biológiai jellemzőjének számszerűsítése válik lehetővé. Az elemzések segítenek megérteni a hazai edényes növények ritkaságának és veszélyeztetettségének okait. A megszerzett ismeretek biztosabb alapokra helyezhetik e fajok védelmének érdekében tett természetvédelmi erőfeszítéseket.
A pályázat konkrét kérdései: 
1. A magyarországi orchideák körében kimutattuk (Molnár V. et al. 2012b), hogy a megporzóktól független (önmegporzó) fajok klímaválasza jelentősebb mértékű, mint a rovarmegporzású fajoké. Kérdés, hogy a növényvilág más csoportjaiban a rovarvilágtól nem kevésbé független (önmegporzású, szél- és vízmegporzású) növényfajok klímaválasza is jelentősebb-e, mint a rovarmegporzású fajoké?
2. Úgy tűnik, hogy a recens klímaváltozás jelentős szerepet tölt be a fajok veszélyeztetettségének alakulásában (Williams et al. 2008). Igaz az, hogy a ritka, sérülékeny fajok gyengébb fenológiai választ mutatnak, mint az azonos nemzetségbe tartozó, kevésbé ritka rokonaik?
3. Milyen mértékben határozzák meg a filogenetikai rokonság és egyes életmenetjellemzők a növényfajok ritkaságát és veszélyeztetettségét?
4. Igaz-e az az evidensnek tűnő feltételezés, hogy a talaj tulajdonságaival szemben széles tűrőképeségű fajok nagyobb elterjedésűek és ezáltal kevésbé veszélyeztetettek?

2014. március 3., hétfő

Ráhangolódás a mediterrán-túrára

Nemsokára indul az idei mediterrán-túra!
Ebből az alkalomból néhány tavalyi fotóval szeretném megalapozni a gyűjtőút hangulatát.

Tavaly tavasszal Spanyolországban és Portugáliában jártunk kis csapatunkkal.
A 2013-as expedíció tagjai: Takács Attila, Vojtkó Anna, Sonkoly Judit és Molnár V. Attila

Az út célja idén is: látonyák felkeresése és gyűjtése
Ilyen ...
és ilyen élőhelyeken.
Emlékezetesek a különböző táborhelyek, amik két véglet között mozogtak:
Egyik este egy autópálya pihenőben Monaco közelében, 
máskor egy háromcsillagos szállodai szobában
Az étkezéseket se felejtsük el:
A madridi állatkert melletti parkban
Egy olasz autópálya pihenőben
A torinói herbárium előtti padon
Nem sok turistalátványosságot vettünk célba, de a tengerpartra azért lenéztünk

És megállapítottunk, hogy a tengervíz SÓS


Az idei túrán arra kell vigyáznunk, nehogy a nyúl vigye a vadászpuskát

De ha mégis, van aki segít a bajban
(katt ide!)