2016. augusztus 2., kedd

Kevésbé ismert vízinövény fajok a Kárpát medencében I.: A Don-vidéki tócsagaz (Ceratophyllum tanaiticum Sapjegin)

A hazai flóra telis-tele van ritka- és veszélyeztetett fajokkal. Noha a vízinövény fajok többsége kozmopolita és generalista vagyis sok helyütt nagy mennyiségben találhatóak (feltéve, hogy nem eszik ki bizonyos halak) mégis van közöttük pár ritkaság, ami speciális élőhelyi igénye, a vizek túlhasználata miatt, vagy mert csak egyszerűen kevesen mennek vizekbe botanizálni ritkán kerül a kutatók szeme elé. Ilyen faj a Don-vidéki tócsagaz (Ceratophyllum tanaiticum Sapjegin) is, ami 2010 óta ismert hazánkból. Jelenleg még kevés hazai adata van, ennek részben oka, hogy kevesen keresnek hinarakat itthon, ráadásul a faj hazai első adata (Csiky et al. 2010) sem hazai kiadású folyóiratban jelent meg itt, és nem szerepel még a hazai flóraműben sem (Király et al. 2009), így röviden bemutatjuk:

Összehasonlítva a többi hazai tócsagaz fajjal (C. demersum, C. submersum) a növény viszonylag rövid hajtással rendelkezik. A levelek 1-2 cm hosszúak, feltűnően világos zöldek (!). A levelek 3-4-szeresen villás, szeldeltek. A levelek finoman fogazottak, a fogak gyengén kihúzottak. A termés színe változó, sötétzöld-barna-vörös árnyalatú lehet, kb 3-7 mm hosszú, 1.7-2-5 mm széles, 0.9-1-5 mm vastag, felszíne sima vagy rücskös. A termés jellegzetesen tüskézett: van egy "központi" tüske (0-0.25-2-9 mm) és 2 db bazális tüske (0.5-3.9 mm), ez utóbbiak a mag szárnyaltsága miatt lapítottnak tűnnek. A termés szélein 0-2-15 gyengén kifejezett 0.3-3 mm hosszú fogak vagy tüskék találhatóak, amelyek a töveik mentén összeforrtak, egy nagyon jellegzetes egybefüggő "szárnyalt" termésszélt képezve (!) (4. kép). A termés kocsánya abszolút értékben (2-6 mm) és relatíve is hosszú ( a mag hosszának a fele), ami fontos elkülönítő bélyege a többi tüskés maggal rendelkező tócsagaz fajtól.

A faj legközelebbi élőhelye kb. 900 km-re található Ukrajnában. Korábban ponto-kaszpi endemizmusként van/volt nyilvántartva, amely a volt Szovjetúnió területén sekély alkalikus tavakban és ritkán mocsarakban található. Fosszilis adatai szerint is a mocsaras élőhelyeket kedveli.

Tudni kell, hogy a hínarak vegetatív bélyegei (így a tócsagaz fajoké is) nagyon magas fenotipikus plaszticitással bírnak mind a fajok között, mind a fajokon belül. A mag jellegek viszont általában konzervatívak, így ezt tekintik az egyik legbiztosabb elkülönítési bélyegnek (lásd Sapjegin 1902, Les 1986, 1989). A tócsagaz fajok esetében ugyanakkor ismert a magok plaszticitása is (pl. tüskés, tüskétlen).


Íme néhány fotó a fajról és egyik "tipikus" élőhelyéről. Remélem ez alapján mások is figyelik és keresik ezentúl!

1. kép. A Ceratophyllum tanaiticum élőhelye Drávafok és Lakócsa között. A vize tiszta, áttetsző és kissé hideg.


2. kép. Íme a növény: Ceratophyllum tanaiticum habitusa. Méretét tekintve első pillantásra a vízikerékhez hasonlít.

3. kép. Ceratophyllum tanaiticum habitus. A levél igen finoman szeldelt, széle nem durván fogazott.

4. kép. Nálunk is honos két tócsagaz faj termése. Jól látható a C. tanaiticum jellegzetes tüskés-szárnyalt magszéle és a lapított alsó tüskék, illetve az egyedi felső tüske. Ez utóbbi mérete változatos.


Dr. Mesterházy Attilának és Dr. Csiky Jánosnak köszönjük a faj hazai megtalálását. Dr. Csiky Jánosnak köszönjük a kiegészítéseket.


Idézett és ajánlott irodalom

Csiky J., Mesterházy A., Szalontai B., Pótóné Oláh E. (2010): A morphological study of Ceratophyllum tanaiticum, a species new to the flora of Hungary. – Preslia 82: 247–259.

Király G. (szerk.) (2009): Új Magyar Fűvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcs. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.

LesD.H.(1986):Systematics and evolution of Ceratophyllum L.(Ceratophyllaceae). A monograph. – PhD. Dissertation, Ohio State University, Columbus.

Les D. H. (1989): The evolution of achene morphology in Ceratophyllum (Ceratophyllaceae). IV. Summary of proposed relationships and evolutionary trends. – Syst. Bot. 14: 254–262.

Sapjegin A. A. (1902): K systematike roda Ceratophyllum [On the systematics of the Ceratophyllum genus]. – Trudy Obsc. Isp. Prir. Imp. Harkovsk. Univ. 37: 309–318.