E. Vojtkó Anna


Születési hely, idő: Eger, 1988. április 10.
e-mail cím: vojtko.anna@okologia.mta.hu

Tanulmányok:
2013 –         : DE-TTK magyar-angol természettudományos
 szakfordító

2011 – 2013: Debreceni Egyetem TTK biológus MSc
(növénybiológia szakirány)
2009 – 2013: Debreceni Egyetem BTK anglisztika BA
(amerikanisztika szakirány)
2008 – 2011: Debreceni Egyetem TTK biológia BSc
(ökológus operátor szakirány)

Munkahely:
2013 –      : Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai Kutatóközpont, Tisza-kutató Osztály: Fiatal kutató (tudományos segédmunkatárs)

Nyelvismeret:
Angol (felsőfokú C)

Elnyert ösztöndíjak:
2010 – 2013 A Debreceni Egyetem Tehetséggondozási Programjának (DETEP) ösztöndíja.
2010 – 2012 Nyári hallgatói kutatási ösztöndíj (Debreceni Egyetem)
2013 Eötvös Lóránd Hallgatói Ösztöndíj (TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001)

Kutatási témák:
PhD téma:
Növényi életmenet jellemzők vizsgálata különös tekintettel a vízi, mocsári és iszapnövényekre
(Témavezetők: Dr. Lukács Balázs András és Dr. Molnár V. Attila)
Egyéb kutatási témák:
Magyarország orchideáinak szaporodásbiológiája
(Témavezető: Dr. Molnár V. Attila)
Hévizekben található exota hínárnövények sikerességének vizsgálata
(Témavezető: Dr. Lukács Balázs András)
Az Aggteleki-karszt és a Bükk hegység dolináinak florisztikai, cönológiai vizsgálata és természetvédelmi értéke (Témavezető: Dr. Vojtkó András)
Dombvidéki és síkvidéki kis- és közepes vízfolyások diverzitásának vizsgálata az edényes növényzet alapján (Dr. Erős Tibor OTKA Pályázata)
Magyarország veszélyeztetett hajtásos növényeinek ritkasága, életmenet jellemzői és klímaválasza
(Dr. Molnár V. Attila OTKA Pályázata)

Egyéb szakmaspecifikus alkotások:
OTDK-dolgozat:
Sonkoly J. – E. Vojtkó A. – Hegedűs R: Magyarországi orchideák termésenkénti magszámának vizsgálata új módszerrel. – Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, Debrecen. Témavezető: Molnár V. Attila. XXX: Jubileumi OTDK. 2011. április 19-21. ELTE, Budapest. III. helyezés.
BSc-szakdolgozat:
E. Vojtkó A. (2011). Két orchidea faj (Ophrys sphegodes Mill és Dactylorhiza sambucina (L.) Soó) reprodukciós sikerének vizsgálata. B.Sc. szakdolgozat. – Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, Debrecen. Témavezető: Molnár V. Attila.
MSc-diplomamunka:
E. Vojtkó A. (2013). Három orchidea faj (Ophrys sphegodes Mill, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó  és Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.) reprodukciós sikerének vizsgálata. M.Sc. diplomamunka. – Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, Debrecen. Témavezető: Molnár V. Attila.